Vacatures

DE STICHTING BATTLE4KIDS ZOEK SECRETARIS
De secretaris van de Stichting Battle4kids is onderdeel van het bestuur, en vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur. Momenteel zitten in het bestuur: Fred Feller (Voorzitter), Kees Jongejan – (Secretaris), Artie Soerdien en Susanne Ledeboer (Penningmeester) en Gertjan Schut en Menno van Drunen (algemeen bestuurslid en post Charity en trainingslocatie). Kees heeft aangegeven te willen stoppen met het vervullen van de post van secretaris, dus zijn we op zoek naar een nieuw persoon die deze functie op zich wil nemen.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

De secretaris zorgt ervoor dat het secretariaat efficiënt verloopt. Als secretaris ben je onderdeel van het bestuur; je notuleert de bestuursvergaderingen die 4 keer per jaar plaatsvinden. Verder is het verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie (voornamelijk per mail) onderdeel van het takenpakket. Daarnaast is deze persoon eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie. Voor de ledenadministratie vindt samenwerking plaats met de Penningmeesters. De taak van de secretaris is het onderhouden van contact met deze persoon. Daarnaast is de secretaris de contactpersoon voor de commissie Media en PR zaken van de Stichting.

WAT HEB JIJ ERVOOR NODIG?
De post van secretaris vereist een persoon die accuraat kan werken, communicatief vaardig is en de Nederlandse taal goed beheerst.

HOEVEEL TIJD KOST MIJ DAT?
Gemiddeld kost deze functie 3 uur per week, waarin alle vergaderingen en dergelijken zijn meegenomen.

GEÏNTERESSEERD?
Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@battle4kids.nl of neem contact op met Kees Jongejan secretaris@battle4kids.nl

De vrijwilligers die Battle4kids steunen maken de dromen van onze stichting werkelijkheid. Je krijgt als vrijwilliger veel vrijheid om het werk op jouw manier te doen. Uiteraard is overleg en samenwerking daarbij cruciaal en dat begint bij je sollicitatie. Wij zijn benieuwd naar jou en jouw ideeën! Zie je een rol voor jezelf bij onze organisatie, neem dan contact op met Gertjan Schut (06 -499 234 22) of stuur een gemotiveerde e-mail o.v.v. de naam van de vacature (zie onze contactpagina).

Onze vrijwilligers