Wat wij doen!

Stichting Battle4kids organiseert evenementen voor goede doelen voor kinderen in Nederland. Om meer over ons te weten te komen bekijk ons Visie meerjarenbeleidsplan (visie-en-missie), Bestuur (bestuur) en de actuele Financiële gegevens (financiele-gegevens). Wij wensen jullie veel leesplezier en hopen dat jullie na het lezen van de stukken overtuigd zijn van onze visie en missie.

Voorzitter Stichting Battle4kids,

Erik Hofmans

Visie en missie!

De Stichting Battle4kids heeft als visie om vermaak, plezier en ontspanning in te zetten om de boodschap uit te dragen dat velen in onze samenleving – en in het bijzonder de kinderen in Nederland een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De Stichting Battle4kids hanteert daarbij ook het motto “Waar elk kind wint” en gebruikt de slogan “via Kunst, Cultuur, Natuur, Sport en Educatie samen creëren en samen beleven”. Deze activiteiten zien wij als dé verbindende factoren in onze samenleving. Evenementen kunnen breed worden opgezet, zolang het accent primair ligt bij kinderen in Nederland. Deze vormen kunnen een brug slaan om onze visie te bereiken.

De missie van de Stichting is om Battle4kids in 2024 een labelnaam te laten zijn, waarbij elke burger weet dat de evenementen bedoeld zijn om te creëren en samen te beleven en om te investeren in onze kinderen in Nederland. Lees ook in ons document Visie en meerjarenbeleidsplan Battle4kids 2020. Met de opbrengsten van onze evenementen willen wij nieuwe projecten creëren, bestaande doelen blijven nastreven en/of meer bekendheid genereren voor zeldzame kinderziekte(s) om zo meer wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijding van kinderziekte(s) te bevorderen. Het motto luidt bij ons:

‘Waar elk kind wint’

Het bestuur zal elk jaar op basis van de beschikbare capaciteit en financiële draagkracht besluiten welke evenementen aandacht zullen krijgen. De website dient als communicatiekanaal voor iedereen die betrokken is bij een evenement of een evenement wil volgen via nieuws, evenementen en/of social media.

Wij willen het bedrijfsleven dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan en hun beleid heeft gericht op kinderen, in onze filosofie betrekken. Wij willen hen enthousiast maken om onze evenementen te sponsoren of zelfs (premium)- partner te worden. Met de kracht van ons netwerk, de steun van het bedrijfsleven, media en vrijwilligers kunnen wij met onze evenementen en jouw verhaal het verschil maken om stap voor stap onze visie te gaan bereiken. Alle hulp kunnen wij gebruiken.

Contact

Partners: