Wat wij doen!

Stichting Battle4kids organiseert evenementen voor goede doelen voor kinderen in Nederland. Om meer over ons te weten te komen bekijk ons Visie meerjarenbeleidsplan, bestuur, de actuele Financiele-gegevens en onze Algemene voorwaarden. Wij wensen jullie veel leesplezier en hopen dat jullie na het lezen van de stukken overtuigd zijn van onze visie en missie.

Voorzitter Stichting Battle4kids,

Fred Feller

Visie en missie!

De Stichting Battle4kids heeft als visie om vermaak, plezier en ontspanning in te zetten om de boodschap uit te dragen dat velen in onze samenleving – en in het bijzonder kinderen in Nederland een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De Stichting Battle4kids hanteert daarbij het motto “Waar elk kind wint” en gebruikt de slogan “via Kunst, Cultuur, Natuur, Sport en Educatie samen creëren en samen beleven”. Deze activiteiten zien wij als dé verbindende factoren in onze samenleving. Evenementen kunnen breed worden opgezet, zolang het accent primair ligt bij kinderen in Nederland. Deze vormen kunnen een brug slaan om onze visie te bereiken.

De missie van de Stichting is om Battle4kids in 2024 een labelnaam te laten zijn, waarbij elke burger weet dat de evenementen bedoeld zijn om te creëren en samen te beleven en om te investeren in onze kinderen in Nederland. Lees ook in ons document Visie en meerjarenbeleidsplan Battle4kids 2021-2024. Met de opbrengsten van onze evenementen willen wij nieuwe projecten creëren, succesvolle projecten herhalen, meer bekendheid genereren voor zeldzame kinderziektes en wetenschappelijk onderzoek ondersteunen. Ons motto luidt:

‘Waar elk kind wint’

De stichting bestaat dankzij een directeur, een bestuur en vrijwilligers. Directie en bestuur zullen elk jaar op basis van de beschikbare capaciteit en financiële draagkracht besluiten welke evenementen aandacht krijgen. De directeur is hierbij gehouden aan het directiereglement van de Stichting Battle4kids. Deze website dient als communicatiekanaal voor iedereen die betrokken is bij een evenement of een evenement wil volgen via nieuws, evenementen en/of social media.

Wij willen het bedrijfsleven dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan en hun beleid heeft gericht op kinderen in onze filosofie betrekken. Wij willen hen enthousiast maken om onze evenementen te sponsoren of zelfs (premium)- partner te worden. Met de kracht van ons netwerk, de steun van het bedrijfsleven, media en vrijwilligers kunnen wij met onze evenementen het verschil maken om stap voor stap onze visie te gaan bereiken. Alle hulp kunnen wij gebruiken.

PRIVACY EN VEILIGHEID

PREVENTIE- EN INTEGRITEITSBELEID

Veiligheid van onze vrijwilligers en deelnemers aan onze activiteiten heeft onze voortdurende aandacht. Om deze verder te formaliseren is het volgende beleidsdocument opgesteld en is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld, bereikbaar op het emailadres vcp@battle4kids.nl :

zie bijlage Preventie- en integriteitsbeleid stichting Battle4kids

 


 

 

 

zie bijlage Preventie- en integriteitsbeleid stichting Battle4kids Bijlage 1 

 

Premium partners: